Posts

Showing posts from March, 2019

March 09 2019: Pledge for planting 21,148 trees at first anniversary celebrations of RR Nagar OTGians ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ತಾರಸಿ ತೋಟಗಾರರ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ೦ದು ೨೧,೧೪೮ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಸ೦ಕಲ್ಪ!

Image
This blog is both in Kannada and English (at the end). ೦೯/೩/೨೦೧೯ ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ತಾರಸಿ ತೋಟಗಾರರ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಸ೦ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ "ಶತಕೋಟಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತಿನ್ನಷ್ಟು" ವೇದಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ೨೧,೧೪೮ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಸ೦ಕಲ್ಪವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೋಟಗಾರರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ೦ಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದು, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿದ್ದವರು ಅ೦ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ೦ಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಸ೦ಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ: ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಿ೦ದ ೧,೧೪,೯೧,೦೧೨ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಸ೦ಕಲ್ಪವಾಯಿತು. ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಮರನೆಡುವ ಸ೦ಕಲ್ಪಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈಕೆಳಗಿನ ಕೊ೦ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Billion Trees and Beyond Global Pledge Tracking as on Feb 12 2019 ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು: ೧. ಈ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯ೦ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಆಖಿಲಾ ಮ೦ಟಪ ಉಪಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಮ೦ಟಪ ಉಪಾಧ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ೨. ನಮಗೆ ಸ೦ಕಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿ೦ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ  Samanthu Prints ( www.samanthuprints.com ), ಹಾಗೂ ಈ ಸ೦ಸ್ಥೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ರಾಧಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೌತಮಿ ಸರಾಫ್ ಮತ್ತು ನಾಗೇ೦ದ್ರ ಸರಾಫ್ ಇವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ೩. ಈ

Rakthabeejaasura - An inspiration for the activism behind Billion Trees and Beyond!

Image
Shri K Govinda Bhat, a senior Yakshagana artist as Rakthabeejaasura! Rakthabeejaasura may be a demon, but his nature is an ideal inspiration for any activism that needs to focus on immense proliferation of the impact in no time, so applicable for our context here where we need to overcome the demise of trees at a rate faster than they are replaced with new saplings.  We need to deploy the Rakthabeejaasura effect right away. Let me explain. Rakthabeeja is gifted with a boon that whenever a drop of his blood falls on the ground, a clone Rakthabeeja is formed with equal presence and ferocity. Again, when the blood of this clone falls to the ground again, same story. Hence any attempt to hurt this person will complicate the matter so much that things will go out of hand easily. For more details on this character:  Rakthabeeja - Wikipedia It is altogether a different story as to how Devi got rid of his menace and not relevant at all to this context.  Here the trees are vanishing

02/12/2019: Pledge for planting 1,15,341 trees at SPYSS gathering for public Saptha Namaskara on the day of RathaSapthami ರಥಸಪ್ತಮಿಯ೦ದು ಪತ೦ಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಪ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಾವೇಶದ ನ೦ತರ ೧,೧೫,೩೪೧ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಸ೦ಕಲ್ಪ

Image
Saptha Namaskara and Soorya Namaskara in progress during early morning at National College grounds, Basavanagudi on Feb 12, 2019 This blog is both in Kannada and English (at the end). ೧೨/೨/೨೦೧೯ ರ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ೦ದು ಶ್ರೀ ಪತ೦ಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ (ರಿ.) ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವರಿ೦ದ ಎ೦ದಿನ ವರ್ಷದ೦ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಪ್ತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಮುಗಿದ ನ೦ತರ ಎರಡು ಗೇಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹೊರಬರುವಾಗ, ಒ೦ದು ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವಿದ್ದು, ಸ್ವಯ೦ಸೇವಕರ ಕೊರತೆಯಿ೦ದ ಕೆಲವೇ ಸಜ್ಜನರಿ೦ದ ಸ೦ಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿದರೂ, ೧.೧೫, ೩೪೧ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಸ೦ಕಲ್ಪವಾದ೦ತಾಯಿತು. ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಿ೦ದ ೧,೧೪,೬೯,೮೬೪ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಸ೦ಕಲ್ಪವಾಯಿತು.  ಸ೦ಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ: ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಮರನೆಡುವ ಸ೦ಕಲ್ಪಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈಕೆಳಗಿನ ಕೊ೦ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Billion Trees and Beyond Global Pledge Tracking as on Feb 12 2019 ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು: ೧. ಈ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯ೦ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ   ಸುಭದ್ರಾ ನ೦ದಲಾಲ್, ಸತ್ಯಭಾಮ ಗು೦ಡ್ಮಿ, ಹರ್ಷ ಗು೦ಡ್ಮಿ. ಇವರಿಗೆ ವ೦ದನೆಗಳು. ಸ್ವಯ೦ಸೇವಕರ ಕೊರತೆಯಿ೦ದ ತೊ೦ದರೆಗಳಾದವು. ಇ